zwiedzanie/wystawy

Wojciech Bogumił Jastrzębowski i jego Warszawa

Wystawa poświęcona Wojciechowi Bogumiłowi Jastrzębowskiemu, jego „Konstytucji dla Europy” oraz licznym powiązaniom z Warszawą. W programie czytanie fragmentów „Konstytucji” przez Olgierda Łukaszewicza.

Wydarzenie w języku polskim.

Dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.