Grupa Starówka to nieformalna sieć instytucji staromiejskich, która narodziła się w efekcie współpracy przy 70. Urodzinach Starówki w 2023 roku. Sieć obejmuje kilkadziesiąt instytucji kultury działających w obrębie Starego i Nowego Miasta.

Warszawska Starówka jest obszarem, na którym aktywnie działa kilkadziesiąt ośrodków kultury – od muzeów i galerii, przez biblioteki, archiwa i pracownie artystyczne, po instytucje badawcze i edukacyjne, czy organizacje społeczne. Na co dzień odbywają się w nich wystawy, warsztaty, wykłady, spacery i inne wydarzenia upowszechniające historię, kulturę i sztukę. Zależy nam aby mieszkańcy i mieszkanki Warszawy mieli okazję zapoznać się z bogatym programem kulturalnym, jaki na co dzień ma do zaoferowania Stare Miasto.

Chcemy, żeby Starówka była miejscem spotkań mieszkańców i mieszkanek Warszawy – żywą przestrzenią, w której kwitnie życie kulturalne i rozwijają się oddolne inicjatywy.