oprowadzanie

Co się działo w kamienicy św. Anny?

Fascynujące dzieje rynkowej kamienicy Pod Świętą Anną – krótki wykład połączony z oprowadzaniem po wnętrzach budynku.

Wydarzenie w języku polskim.

Brak dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchową: wysokie schody, progi.