oprowadzanie

Co w dawnych wiekach pisano o Bazyliszku z warszawskiego Starego Miasta

Krótki wykład połączony z oprowadzaniem po wnętrzach budynku. Wykład odniesie się do legendy o warszawskim Bazyliszku. Wykładowca opowie, co pisano w XVII i XVIII w. o bazyliszku i o smokach, jakich rad udzielano, by pokonać te bestie. Jak miały wyglądać i gdzie żyły bazyliszki i smoki? Czy można je było udomowić?

Wydarzenie w języku polskim.

Brak dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchową: wysokie schody, progi.