oprowadzanie

Do Potomnego. W 80. rocznicę Powstania Warszawskiego –oprowadzanie po wystawie

20.07.2024
17:00–18:00
Wstęp wolny
Organizator/ka

Wystawa zorganizowana w 80. rocznicę Powstania Warszawskiego poświęcona młodym twórcom pokolenia wojennego, dla których przeżycia wojenne i udział w Powstaniu Warszawskim były zasadniczym doświadczeniem generacyjnym. Podstawą narracji będą zbiory Muzeum Literatury: rękopisy, dokumenty, pamiątki, fotografie i dzieła sztuki. Uzupełnią je wypożyczenia z innych kolekcji publicznych, dzięki którym możliwa będzie pełna prezentacja konspiracyjnego środowiska literackiego Warszawy czasu II wojny. W zamierzeniu wystawa stworzy w przestrzeni Warszawy oryginalną, ciekawą intelektualnie i artystycznie opowieść o losie pokolenia młodych warszawskich twórców, których twórczość jest symbolem poezji tamtych czasów. Stanie się ważnym elementem krajobrazu świadomości Polaków i poetyckim świadectwem 63 dni Powstania.

Wydarzenie w języku polskim.

Brak dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

www.muzeumliteratury.pl