spotkania

Jestem OK taki jaki jestem. Seminarium

19.07.2024
18:00
Wydarzenie biletowane
Organizator/ka

Zdrowe poczucie własnej wartości daje nam możliwość rozwijania swojego potencjału, adekwatnego wykorzystania własnych zasobów, budowania satysfakcjonujących relacji z ludźmi, funkcjonowania zgodnie ze swoimi wartościami i otwartości na opinie innych.

Podczas seminarium dowiecie się: czy można wspierać w dzieciach ich poczucie własnej wartości, mimo że nasze własne zostało mocno nadszarpnięte w toku socjalizacji; jak nie przekroczyć granicy pomiędzy konstruktywnym towarzyszeniem dziecku a rozpieszczaniem go; jak odróżnić poczucie własnej wartości od pewności siebie; jak formułować komunikaty dostarczające dziecku bezcennych informacji na temat samego siebie; a także co w codziennym życiu może pomóc nam w dbaniu o siebie w omawianym obszarze.

Zagadnienie poczucia własnej wartości spostrzegamy jako kluczowe w rozwoju dziecka, gdyż jest ono w pewnym sensie szczepionką chroniącą dziecko przed niepożądanym i destrukcyjnym wpływem środowiska – zarówno ludzi (presji rówieśniczej, nękania, krzywdzących dorosłych), jak i zdarzeń (rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby, choroba, emigracja itd.). Zdrowe poczucie własnej wartości pozwala w trudnych sytuacjach znaleźć oparcie w sobie lub adekwatnie szukać go na zewnątrz, a na co dzień działać ze świadomością własnych potrzeb, ale też z uwzględnieniem potrzeb innych.

Seminarium to forma wykładu, podczas którego prowadzący dzieli się ze słuchaczami wiedzą oraz doświadczeniem na temat danego zagadnienia. Przewidziany jest też czas na rozmowę z uczestnikami, zadawanie pytań.

Spotkanie trwa ok. dwóch godzin, prowadzone jest przez trenerów FamilyLab w oparciu o materiały opracowane na podstawie tekstów Jespera Juula. Skierowane jest nie tylko do rodziców, ale również dziadków, nauczycieli, wychowawców, opiekunów.

Wydarzenie w języku polskim.

Limit miejsc: 15

Bilety: 40 zł, do kupienia poprzez system sprzedaży: www.ekobilet.pl/stopociech

Wejście głównym wejściem do budynku od strony zaułka ulicy Freta (przy kościele św. Jacka), przy wejściu są 3 stopniowe schody (jest podjazd, ale stromy). Podczas wydarzenia są dostępne toalety, także toaleta dostępna dla osób na wózkach. Sala, w której odbywają się wydarzenia nie ma klimatyzacji.

https://stopociech.pl/co-robimy/dla-doroslych/warsztaty/juulinaria/