warsztaty

Майстер-клас аналогового колажу / Warsztat kolażu analogowego

21.07.2024
13:00–15:00
Bezpłatne wejściówki
Organizator/ka

Запрошуємо на майстер-клас з аналогового колажу, який буде присвячений Варшаві, найбільш соціально різноманітному місту Польщі. Створюючи твори мистецтва в техніці колажу, учасники зможуть проаналізувати та висловити свої емоції та сприйняття міста, їхній досвід проживання в ньому. Ми надамо всі необхідні матеріали та інструменти для роботи. Наприкінці заняття кожен учасник зможе забрати свою оригінальну роботу. Майстер-клас проведе Сілякова Марина – випускниця графічного дизайну Соціальної академії наук. Художниця створює як цифрові, так і аналогові колажі та прагне поділитися набутими знаннями з іншими.
Марина Сілякова – молода художниця, орієнтована на дослідження та відкриття, про що свідчить її вивчення різних технік, використання різноманітних матеріалів та експериментальний підхід до композиції. Її роботи були показані в таких країнах, як Норвегія, Чехія, Іспанія та Ірландія.

Zapraszamy na warsztaty kolażu analogowego poświęcone Warszawie – najbardziej różnorodnemu społecznie miastu Polski. Poprzez tworzenie prac w technice kolażu będziemy analizować i wyrażać nasze emocje i spostrzeżenia dotyczące miasta oraz doświadczenia z życiem w tym miejscu. Zapewniamy wszystkie niezbędne materiały oraz narzędzia do pracy. Na zakończenie warsztatów każdy uczestnik będzie mógł zabrać ze sobą swoją autorską pracę. Warsztaty poprowadzi Maryna Siliakova– absolwentka projektowania graficznego Społecznej Akademii Nauk. Artystka tworzy zarówno kolaże cyfrowe, jak i analogowe oraz chętnie dzieli się zdobytą wiedzą z otoczeniem. Maryna Siliakova jest młodą artystką nastawioną na poszukiwanie i odkrywanie, o czym świadczy eksploracja przez nią różnych technik, stosowanie rozmaitych materiałów i eksperymentalne podejście do kompozycji. Jej prace były przedstawione w takich krajach jak Norwegia, Czechy, Hiszpania, Irlandia.

Wydarzenie w języku ukraińskim z możliwością tłumaczenia na polski.

Limit miejsc: 15, obowiązuje rejestracja przez formularz

Wydarzenie odbywa się w Muzeum Warszawy (wejście: Rynek Starego Miasta 42)