inne

Konstytucja dla Europy Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego – spektakl artystyczny

21.07.2024
15:00-16:00
Wstęp wolny
Organizator/ka

Artystyczny Spektakl w reżyserii Olgierda Łukaszewicza poświęcony Wojciechowi Bogumiłowi Jastrzębowskiemu i jego „Konstytucji dla Europy”. W programie czytanie przez aktorów fragmentów „Konstytucji”, wystawa planszowa oraz próba nawiązania dyskusji z publicznością. Organizatorzy: Archiwum Główne Akt Dawnych, Fundacja “My Obywatele UE”, Muzeum Niepodległości i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

DOSTĘPNOŚĆ: Dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

JĘZYK: polski

Odwiedź stronę Organizatora.