Organizator/ka

Archiwum Główne Akt Dawnych

Archiwum Główne Akt Dawnych jest najstarszym publicznym archiwum polskim. Jego początki sięgają czasów Księstwa Warszawskiego, powołane zostało dekretem Fryderyka Augusta z 2 IX 1808 r. Od początków istnienia (już przeszło 200 lat) archiwum pełni rolę urzędu wiary publicznej i instytucji archiwalnej, gromadzącej i zabezpieczającej spuściznę rękopiśmienną po władzach i urzędach dawnej Rzeczypospolitej.

Odwiedź stronę Organizatora.