zwiedzanie/wystawy

„Od barykad do odbudowy”

Wystawa prezentuje unikatowe materiały archiwalne związane z powojenną inwentaryzacją barykad powstańczych wykonaną przez pracowników Biura Odbudowy Stolicy. Zestawione one są ze zdjęciami i szkicami pokazującymi odbudowę Warszawy ze zniszczeń wojennych.

Wydarzenie w języku polskim.

Dostępność: wydarzenie odbywa się na parterze, jednak trzeba pokonać wysoki stopień, a następnie progi w kilku miejscach korytarza. Podczas wydarzenia będzie zapewniony dostęp do toalety. Ze względu na bezpieczeństwo eksponatów i ograniczenia konserwatorskie sala wystawowa nie będzie klimatyzowana.