Organizator/ka

Archiwum Państwowe w Warszawie

Jesteśmy instytucją o długiej historii. W naszej czytelni możesz zapoznać się dokumentami i książkami przydatnymi w poszukiwaniach genealogicznych, własnościowych i naukowych. Na zlecenie przeprowadzamy tematyczne kwerendy w naszych zbiorach. Organizujemy lekcje archiwalne dla szkół, zajęcia i konferencje edukacyjne. Przygotowujemy na podstawie własnego zasobu publikacje i wystawy. W skład APW wchodzą też oddziały zamiejscowe i sekcje w: Grodzisku, Milanówku, Mławie, Otwocku, Pułtusku, Łowiczu.