oprowadzanie

„Warszawa na barykadach”

20.07.2024
15:00–16:00
Wstęp wolny
Organizator/ka

Varsavianista i fotograf Zygmunt Walkowski oprowadzać będzie po wystawie plenerowej „Warszawa na barykadach”, prezentującej zdjęcia lotnicze, fotoplany, szkice i inne materiały związane z walkami i losem ludności cywilnej podczas powstania warszawskiego.

Wydarzenie w języku polskim.

Wystawa będzie dostępna cyfrowo, w tym przypadku opatrzona kodem QR umożliwiającym odczyt informacji na urządzeniach mobilnych. Samo oprowadzanie nie będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.