Organizator/ka

Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich powołana w 2006 roku do ochrony dziedzictwa/spuścizny z 8 parafii Kościoła ormiańskokatolickiego z dawnych Kresów Wsch. Fundacja zajmuje się ochroną zabytkowej spuścizny, propagowaniem wiedzy o kulturze i historii polskich Ormian. Prowadzi działalność publicystyczną, naukową, konserwatorską. Oferujemy bezpłatną wystawę ze zbiorów własnych i prywatnych poświęconą historii polskich Ormian oraz wystawy czasowe pod tytułem: „Z kufra naszych dziadków”.

Odwiedź stronę Organizatora