Organizator/ka

Staromiejski Dom Kultury

Otwarty 22 lipca 1953, Staromiejski Dom Kultury działa nieprzerwanie już 70 lat przy Rynku Starego Miasta 2. Od początku swojego istnienia był domem pracy twórczej zarówno artystów i artystek wizualnych jak i osób piszących. Jednym z jaśniejszych punktów w historii SDK jest działalność dyskusyjnego Klubu "Krzywego Koła", zrzeszającego grupę opozycyjnych wolnomyślicieli spotykających się przez siedem lat co tydzień w SDK (1955-1962). Pod skrzydłami Klubu została powołana Galeria Krzywego Koła, istniejąca do dziś, pod zmienioną nazwą - Galerii Promocyjnej. Również od przeszło kilku dekad w SDK działa wydawnictwo publikujące i promujące nowoczesną poezję. Misją SDK jest pełna empatii, poszanowania indywidualności i odmienności człowieka działalność, budująca różnorodną, wielokulturową wspólnotę. Program tworzony jest z myślą o potrzebach społeczności warszawskich pracowników i pracowniczek instytucji kulturalnych oraz migranckich społeczności twórczych.

Odwiedź stronę Organizatora