Organizator/ka

Kataryniarz Jan

W XIX w. kataryniarzy w Warszawie było więcej niż ulic. Stanowili integralną część miejskiego krajobrazu, a ich muzyka towarzyszyła codziennemu życiu mieszkańców. Po zniszczeniach II Wojny Światowej i odbudowie Starego Miasta, postanowiono przywrócić ten unikalny element miejskiej tradycji, aby tchnąć w nowe mury ducha dawnej Warszawy. Kataryniarz Jan, kontynuując dzieło swoich poprzedników, przywołuje wspomnienia o mieście, którego już nie ma.

Odwiedź stronę Organizatora