Organizator/ka

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział KORT

Towarzystwo powstało 18 marca 1963 roku, uważa się jednak za kontynuatora tradycji towarzystw powstałych w latach wcześniejszych. Założył je prof. Stanisław Lorentz razem ze Stanisławem Herbstem, Antonim Słonimskim, Elżbietą Barszczewską, Kazimierzem Rudzkim i Julianem Kulskim. Jest to organizacja pożytku publicznego, której sensem istnienia i najwyższym celem działalności jest według statutu dobro Warszawy i jej mieszkańców.

Odwiedź stronę Organizatora