Organizator/ka

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Nasze biuro, od czasu powstania w 2001 r. nieprzerwanie dba o warszawskie zabytki. Od kilkunastu lat udziela dotacji na remonty zabytkowych obiektów, nadzoruje prace przeprowadzane w historycznych kamienicach należących do miasta. Zajmuje się edukacją w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego Warszawy, przygotuje materiały z tej tematyki dla nauczycieli. Prowadzi i weryfikuje gminną ewidencję zabytków. Zajmuje się tworzeniem parków kulturowych oraz lokalizacją nowych pomników w stolicy.

Odwiedź stronę Organizatora